HOMENAŠE PRODUKTYNAŠE SLUŽBYKONTAKTYReference
Prohlášení důvěrnosti
     Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat Vás o typech on-line informací, které o Vás, jako o návštěvnících stránek www.flexipartner.com (dále označovaných jen jako "naše stránky ") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.
     Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat. Prosíme Vás o jeho občasné překontrolování. Toto prohlášení Vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.
Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti:
     Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na adrese http://www.flexipartner.com.
Důvody shromažďování informací:
     Hlavním důvodem a cílem získávání informací o Vás je poskytnout Vám, našim zákazníkům, co nejlepší služby a umožnit Vám jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na našich stránkách použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.
Jaké informace zjišťujeme a zaznamenáváme:
     Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu:

           1.  informace umožňující identifikaci osoby
           2.  informace neumožňující identifikaci osoby
     AD 1.:    Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Tyto informace získáváme na našich stránkách. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel, pracovní zařazení) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, účastníte se určitých propagačních aktivit, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
     AD 2.:    Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Tyto informace získáváme na našich stránkách. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, přesně identifikované adresy našich, Vámi navštívených, navštívených stránek, typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na našich stránkách. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.
     Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na našich stránkách nespojujeme.
Jak informace o vás získáváme:
     K získání informací používáme řadu způsobů:
Surfování: Tyto informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při vaší návštěvě našich stránek. Tyto informace nám umožňují efektivněji provozovat stránky a monitorovat úroveň aktivit na našich stránkách.
Objednávání: Při nákupu produktů a služeb poskytujete informace umožňující identifikaci vaší osoby. Vámi poskytnuté informace jsou používány výhradně k uspokojení požadavků a doručení objednávky zboží, uskutečnění platby a ke komunikaci o objednávce.
Technická podpora: Některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu. Tyto informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení.
Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: Tyto informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování. Tyto informace o Vás slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb.
Propagační aktivity: Tyto informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci. Informace o Vás jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mail.
Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.
Nakládání s informacemi:
     Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení vašich potřeb, tj. potřeb našeho zákazníka. Tímto uspokojením potřeb se rozumí např. servis apod. V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
     Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje, sloučení firmy Flexipartner s jiným subjektem či v případě transformace z fyzického na právnický subjekt lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb pro stávající klienty.
"Cookies" a jejich funkce na našich stránkách:
     "Cookie" je datový soubor odeslaný našimi stránkami na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies z našich stránek nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce našich stránek nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.
Informace o "Cookies" a nastavení v prohlížečích:
     Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Ochrana získaných a poskytnutých informací:
     Firma Flexipartner se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.flexipartner.com nebo poskytnutých Vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá firma flexipartner dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.
Odkazy na webové stránky třetích subjektů:
     Některé naše stránky na adrese www.flexipartner.com obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a firma Flexipartner nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na našich stránkách umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. Firma flexipartner nemá žádný vliv na obsah takových stránek a neneseme odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.
Ochrana soukromí vašich dětí:
     Respektujeme související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.
Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti:
     Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme Vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet naše stránky.
Kontaktní informace:
     Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací firmou Flexipartner nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese flexipartner @ flexipartner.com.
Použitá terminologie:
     - URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www")

     - http://www.flexipartner.com je URL adresa domovských stránek firmy flexipartner v České republice

     - IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač
březen 2010
Flexiparner

flexipartner @ flexipartner.comREKLAMA

Tisk pro firmy www.flexipartner.cz
www.kopirkavpasazi.cz www.flexitv.cz


Aktuality

říjen 2012

Naše centrum digitálního tisku pod jménem Kopírka v pasáži najdete nově v přízemí OC Grand v Pardubicích.
© 2009 Flexipartner